3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”.

//3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”.

3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”.

Nabór wniosków:

do 26.04.2019; Konkurs podzielony jest na rundy;

Kto może składać wniosek:

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych w tym:
• zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu;
• zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części;
• zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej;
• wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej

Finansowanie:

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50 mln euro.
Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) wypłacanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 000 000,00 zł.
Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowane przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.

2019-02-28T17:40:25+00:0023 listopada, 2018|