Aktualności2018-04-24T21:45:27+00:00

Aktualne projekty

2802, 2019

1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Nabór wniosków: od 28.02.2019 do 29.08.2019; Konkurs podzielony jest na etapy; Etap konkursu obejmuje: nabór projektów w okresach dwumiesięcznych, ocenę spełniania kryteriów wyboru projektów i rozstrzygnięcie oraz opublikowanie listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Kto może składać wniosek: MŚP albo konsorcja MŚP, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego [...]

2311, 2018

3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”.

Nabór wniosków: do 26.04.2019; Konkurs podzielony jest na rundy; Kto może składać wniosek: Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Na co można otrzymać dofinansowanie? Wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych w tym: • zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych [...]