Instytut Heurystycznego Rozwoju oferuje:

 

kompleksowe przygotowanie i prowadzenie projektów współfinansowanych środkami wsparcia w ramach:

  • programów Unii Europejskiej
  • programów krajowych
  • programów i funduszy innych donorów
 

profesjonalne opracowanie i wykonanie:

  • biznes planów i studiów wykonalności
  • strategii rozwoju
  • analiz ekonomicznych, finansowych, strategicznych
 

wysokiej klasy szkolenia zharmonizowane z oczekiwaniami klienta

pomoc i doradztwo administracyjno-prawne w obszarze gospodarczym

 

W naszych realizacjach wykorzystujemy standardy i metody zarządzania projektami oraz normy CEN lub krajowe.

Każda realizacja powierzonego nam zadania jest niepowtarzalnym wydarzeniem odpowiednio przygotowanym do spełnienia zidentyfikowanych i uzgodnionych oczekiwań klienta.

 

Usługi Psychologiczne GAMMA-4D Żaneta Krzywoń oferuje:

  • poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne, terapie indywidualne
  • badania psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń
  • szkolenia i warsztaty psychologiczne, opiniowanie sądowo–psychologiczne
Rozwój i podniesienie konkurencyjności Instytutu Heurystycznego Rozwoju Sp.Jawna
poprzez zastosowanie technologii ICT i oprogramowania specjalistycznego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego